Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •  

  Bài gửi chưa được công bố trên các tạp chí, sách báo nào khác (tác giả phải chịu trách nhiệm về việc này).

 •  

  Tác giả bài viết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung trong bài gửi. Ban Biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

 •  

  Bài gửi đăng có khổ giấy, căn lề, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ,... đúng với quy định của Tạp chí.

 •  

  Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word, RTE hoặc PDF (nếu soạn bằng LateX); kèm theo Phiếu đăng ký nộp bài (file word hoặc file pdf có chữ ký của tác giả).

 •  

  Bài viết toàn văn có độ dài và các thành phần đúng quy định. Các thông tin liên hệ đã được cung cấp rõ.

1. Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long chỉ nhận những bài viết chưa công bố trên các tạp chí, sách, báo trong nước và quốc tế (tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc này). Các bài gửi Tạp chí được Tòa soạn tổ chức bình duyệt và biên tập. Bài không đăng, Tòa soạn không gửi trả lại bản thảo.

2. Bài gửi đăng Tạp chí phải đánh máy vi tính trên khổ A4 theo quy định (lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách đoạn trước - sau 6pt, giãn dòng Single, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12); chú thích có cỡ chữ 11, tự động để ở chân trang (footnote); tài liệu tham khảo để ở cuối bài viết và theo thứ tự a,b,c của tên tác giả (tiếng Việt)/ họ tác giả (tiếng nước ngoài). Quy định về trích dẫn (kể cả chú thích và tài liệu tham khảo) như sau: Tài liệu tiếng Việt ghi Tác giả (năm), Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Tập, Số, Trang. Tài liệu tiếng nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch (trừ những tên đã được Việt hóa như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.

3.Tác giả bài viết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung cơ bản cũng như các chi tiết mà tác giả sử dụng trong bài viết như: các câu trích dẫn, tài liệu tham khảo, các số liệu điều tra,... Ban Biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

4. Bài viết toàn văn không quá 6.000 từ với tiếng Việt và 10.000 từ với tiếng Anh, ở đầu bài viết có phần Tóm tắt không quá 200 từ và 3-5 Từ khóa. Bài viết tiếng Việt cần có Tiêu đề, Tóm tắt và Từ khóa bằng tiếng Anh. Có một trang riêng trước bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm Họ tên, chức danh khoa học, cơ quan công tác, địa chỉ liên lạc (số điện thoại, email) để Tòa soạn liên hệ.

5. Bản thảo được nộp theo hình thức điện tử (file) ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTE hoặc PDF (nếu soạn bằng LateX); kèm theo Phiếu đăng ký nộp bài (file word hoặc file pdf có chữ ký của tác giả). Việc gửi bản thảo không tuân thủ quy định của Tạp chí có thể dẫn đến quyết định từ chối bản thảo, cũng như việc vĩnh viễn không xem xét lại bài viết từ Ban Biên tập Tạp chí.