Tạp chí Khoa học Thăng Long là tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt thuộc Trường Đại học Thăng Long, được xuất bản từ năm 2021, phát hành hằng quý.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên trong trường thông qua thực hiện các chức năng cơ bản:

  • Đăng tải các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài trường, trong nước và nước ngoài; đồng thời góp phân xây dựng cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai;
  • Là diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng.
  • Giới thiệu, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động và ứng dụng thành tựu của các nghiên cứu khoa học trong nước và trên thế giới.

Mỗi năm, Tạp chí có:

  • 2 số về Khoa học Ứng dụng: Kinh tế - Quản lý, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Nghệ thuật ... (Tập A), được xuất bản bằng tiếng Việt;
  • 2 số về Văn hiến và Di sản (Tập B), được xuất bản bằng tiếng Anh (Van hien and Heritage);
  • 2 số về Toán và các Khoa học liên quan (Tập C), được xuất bản bằng tiếng Anh (Mathematics and Mathematical Sciences).

Số 1 (2021)

Ngày xuất bản: 30/11/2021

KHOA HỌC KINH TẾ - QUẢN LÝ

HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ
Trương Nhật Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 1 - 14
SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Khánh, Nguyễn Thành Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 15 - 27
XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19
Nguyễn Thị Vân Nga, Trần Đình Toàn, Trần Văn Vinh, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Tuyết
PDF Trích dẫn
Trang: 28 - 32
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM
Nguyễn Thị Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 33 - 46
TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CỦA HỘ NÔNG DÂN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM
Phùng Mai Lan, Nguyễn Ánh Tuyết
PDF Trích dẫn
Trang: 47 - 60
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Duy Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 61 - 73

KHOA HỌC SỨC KHỎE

THANH TOÁN CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DIỆN ĐA TUYẾN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG TRONG 6 THÁNG, NĂM 2020
Trương Việt Dũng, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Tấn Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 74 - 81
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Đào Xuân Vinh, Bùi Hoài Nam, Bùi Thị Minh Thúy, Nguyễn Đức Trọng
PDF Trích dẫn
Trang: 82 - 90
STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Hà Minh Trang, Nguyễn Bạch Ngọc, Dương Hoàng Ân, Nguyễn Ngọc Phương, Ngô Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Thanh Huệ, Nguyễn Đình Dũng, Cáp Văn Ninh, Đặng Hồng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 91 - 98
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAU TỚI SINH HOẠT VÀ CHĂM SÓC CON CỦA SẢN PHỤ TẠI KHOA SẢN THƯỜNG, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Nguyễn Thị Như Mai, Hà Thị Huyền, Trương Việt Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 99 - 103
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
Dương Vương Trung, Nguyễn Thị Hà Thu, Nguyễn Minh Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 104 - 110

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH
Nabeta Naoko
PDF Trích dẫn
Trang: 111 - 122
TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT
Nguyễn Thị Oanh
PDF Trích dẫn
Trang: 123 - 135
NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ
Lê Văn Ất
PDF Trích dẫn
Trang: 136 - 143

THÔNG TIN - DIỄN ĐÀN

TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB)
Hà Huy Khoái, Nguyễn Thị Huyền Châu, Nguyễn Thị Trà My, Mai Thúy Nga, Ngô Thị Thanh Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 144 - 164
XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Bùi Mỹ Hạnh, Lê Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Thanh Bình, Lưu Tiến Đoàn, Lê Duy Chung, Giao Tất Vũ, Ngô Thị Ly Ly, Hoàng Thị Hồng Xuyến, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Việt Dũng, Trần Vĩnh Đức, Nguyễn Hồng Quang, Nguyen Anh, Nguyễn Hoàng Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 165 - 184
TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
Nguyễn Đình Cử
PDF Trích dẫn
Trang: 185 - 194
MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc, Nguyễn Thị Bùi Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 195 - 204